مرضیه محبوب

مرضیه محبوب کارگردان -طراح عروسک - عروسک گردان-طراح لباس -طراح ماکت و بازیگر بخش کودک صداو

بادبادک

امروز جمعه از همون اول صبحی ,دلم.با من نساخت ,,,انگار دنیا رو روی سرمآوار کردند ,,به اطرافم نگاه می کنم ,,هیچ

قدیما خونمون

قدیما خونمون تا خونه بابابزرگم تقریبا فاصله ش زیاد بود همیشه با تاکسی میرفتیم اونجا ، بعضی اوقات که خیلی پسر خوبی…

پوشه های قدیمی

قبل از اینکه این پوشه های رنگی و روغنی که الان پره بازاره اینها تشریف داشتند الانم می بینمشون…