حرمت نان قدیما در دهه 60/70

بچه های دیروز

حرمت نان , قدیما

حرمت نان در قدیمها
حرمت نان

دهه های قبل بیشتر از امروز نان حرمت داشت.

اون زمان جمعیت شهری به روستایی مثل الان نبود پیش از انقلاب نسبت بیست به هشتاد بپد یعنی هشتاد درصد روستایی و بیست درصد هم شهری چیزی که الان برعکس شده , بیشتر مردم در شهرهای کوچک و عرض کنم خدمت شما روستاها خودشان نان می پختند به این صورت که خمیر رو چند ساعت قبل آماده میکردند و بهش خمیر ترش میزدند چند مدت میگذاشتند تا حاضر بشه اون وقت نان رو می پختند در منطقه ما کرمانشاه, به نان محلی نان ساجی گفته می شود.اون زمان خاطرم هست و مادرم هم قدیمها خودش نون می پخت و خدایی بهترین نان دنیا از نظر مزه و بو بود و بچه ها هم دور مادر جمع می شدیم یا خمیر بازی می کردیم یا نان های کوچکی درست میکردیم بارها هم می سوختیم تا ادب بشیم و اذیت نکنیم.

از این ها بگذریم, خاطرم هست هرکجا چه نان نانوایی چه نان خانگی فرقی نداشت چه تو کوچه چه کنار نانوایی نانی زمین می افتاد, یا از قبل بر زمین جلو راه و محل گذر مردم افتاده بود.

فرقی نداشت بچه ,بزرگسال ,پیرمرد و یا پیرزن می رسید و نان افتاده بر زمین و محل گذر مردمو می دید اونو برداشت گاهی می بوسیدن این روزی و نعمت خداوند رو و افرادی هم این کار رو نمی کردند و اون تکه نان رو بر می داشتند گوشه ای که لگد مال نشه میگذاشتند تا نه به نعمت و روزی خداوند بی حرمتی شه و هم اگه پرنده ای , گربه ای چیزی رسید بتونه در گوشه ای اون تکه نان رو هرچند خشک اما تمیز بخوره

خیلی خیلی وقته که این کار رو دیگه نمی بینم و ندیدم تا پارسال زمستان یک روز بارانی رفتم نان بربری بگیرم.

تکه ای کوچک از نان بر روی زمین بیرون نانوایی افتاده بود. یه دختر خانم بیست تا بیست و پنج ساله رسید وقتی تکه نان رو دید با اینکه از نظر وزنی دختری درشت هیکل به نظر می رسید و بلند بالا بود و شاید خم و راست شدن برایش کمی سخت بود

خم شد نان رو برداشت .پاک کرد برد کنار دیوار گذاشت.چند دقیقه بعد گنجشکها رسیدند.دیگران و مخصوصا پسرهایی که اونجا بودند عجیب دختر رو نگاه و وارسی میکردند و می خندیدندو باهم حرف می زدند.

برام هم جالب بود هم قابل تحسین که این رسم هنوز نمرده و نان حرمت دارد و آدمها برای برداشتن یک تکه نان از زمین با هر وضعیت بدنی که دارند خم می شوند بر می دارند و گوشه ای برای زبان بسته ها قرار می دهند.

منبع تصویر نان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.