مرور رده

تهران قدیم

تهران قدیم ۱۳۵۳

تصویری از تهران در دهه پنجاه خورشیدی و اتوبوسهای دو طبقه در سال ۱۳۵۳ که در ابن شهر تردد…

تهران قدیم

تصویری از دهه چهل تهران و نمایی از خیابان فردوسی تهران قبل از انقلاب

فیلم تهران قدیم

تهران قدیم فیلمی از تهران قدیمی در دهه 40 حدود سال 1348 شمسیجهت دانلود این ویدیو از تهران قدیم اینجا کلیک کنید جهت…

شهر ری قدیم

تصویری از شهر ری قدیمچشمه علی /شهر ری سال 1342 شمسی مرتبط: , ایران قدیم , ایران قدیم فیلم , ایران قدیم…