مرور رده

بازی قدیمی

اگر ار بچه های دیروز باشید و در کل بچه های قدیمی به خوبی می دانید که قدیم ها بیشتر بچه ها به جای بازی های تکی مثل سر گرم بودن با تلفن همراه و بازی های کامپیوتری و ویدیویی.
بیشتر اوقات خود را در جامعه و با بقیه دوستان و خانواده خود می گذراند.
آن زمان خاطرم هست که بیشتر خانواده ها چند فرزند داشتند و مثل الان نبود که تک فرزندی رواج پیدا کرده.
حتی اگر فرزند از منزل هم بیرون نمی رفت بهرحال برادران یا احتمالا خواهرانی داشت که با آنها بازی کنه و در اجتماع بودند
انواع بازی های محلی و بازی هایی که آن زمان تازه آمده بودند را مثل منچ و مار و پله و حتی آتاری بازی می کردند.
بازی های گروهی بسیار بودند که همراه با سرو صدا و شادی بچه ها همراه بود.
در این مقاله به بازی های قدیمی خواهیم پرداخت