مرور رده

آدامس قدیمی

در این صفحه تصاویری از عکس آدامس های قدیمی در دهه 60 دهه 70 را قرار خواهم داد در آن سالها بازی با این عکسها به شکل های مختلف بسیار رواج داشت.
و هم اکنون بسیاری از دوستان کلکسیون دار هستند و هنوز هم جمع می کنند.
آدامس های آیدین – سین سین- پرستو – شکوزیبا – نرگس و غیره اسامی آدامسهایی بودند که چند نسل با آنها بسیاری از بازیکنان را شناختند و عکس آنها را نگه داشتند.
در زمانی که امکانات بسیار کم بود

آدامس سوسکی قدیمی

یادم هست دهه70 بودیم که اینجور وسایل شوخی برای یه مدت مد شده بود -قبلش بگم اون زمان ادامسهای موزی طرفدارای بیشتی…

آدامس قدیمی دایناسوری

رده:ادامسهای قدیمیحتما شمام خاطرتون هست این ادامسهارو که برعکس بقیه ادامسها سبز رنگ بود و فکر کنم کمی گرونتر الانم…