مرور رده

تاریخ ایران

تاریخ سرگذشت جامعه بشری است مرور تاریخ به زندگی گذشتگان عقاید آنها زندگی آنها و آداب و رسوم آنها پی می‌بریم و آشنا  میشویم.

گذشته یک ملت به ما نشان می دهد که پند های فراوانی را بیاموزیم پیشرفت سقوط یک ملت یا سلسله حکومت را بفهمیم.

یاد می گیریم هر جا حاکمیت به مردم پشت کرد آنها را در وضعیت نامناسبی قرار داد در واقع با دست خود گور خود را کنده است .

متاسفانه در بین بسیاری از مردم و دانش آموزان تاریخ و درس تاریخ و درس گرفتن از تاریخ جدی گرفته نمی‌شود به همین دلیل محکوم به تکرار تاریخ هستند .

به هر اندازه باید یک مورخ باشیم شناخت کم و کاستی های گذشته زندگی سعادتمندی خود او و رقم بزنیم.

انسانها هزاران سال پیش این در کنار هم زندگی کرده اند در دشت و کوه ها زندگی کرده اند و او زندگی خود را گذرانده اند بی اختیار یا به ناچار مکان زندگی خود را تغییر داده اند و کوچ نشینی کرده و کوه نشین شده اند.

جمع شده‌اند روستاها را به وجود آورده اند برای خود و مسکن و وسیله ساخته اند و یاد گرفته اند زندگی کنند از منابع موجود استفاده کند.

با بزرگ شدن روستاها و نزدیک شدن آنها به هم شهرها آمدند بزرگ شدن شهرها قبایل به وجود آمدند و سرزمین‌ها گسترش یافتند.

در زمانی که سومری ها و دیگر اقوام در بین النهرین زندگی می کردند در گوشه و کنار زمین ما ایران هم تمدن ها و اقوام مختلفی زندگی می کردند.

به عنوان مثال شهر سوخته در زاهدان شهر جیرفت جیرفت کهن یاهو همدان سیلک در اطراف کاشان

این مردم در کنار هم بودند و نیاز هم را برطرف می کردند ایلامی ها کناره های رود کارون در غرب ایران ساکن بودند.

ایلامیها شهرهای بزرگی ساختند قلعه های مستحکم  بنا کردند.

پایتخت این  تمدن شهر شوش بود شهری با جمعیت زیاد و زیبا و باشکوه به شمار می رفت.

آشوری ها به بابل حمله کردند و بعدها هم به سرزمین تمدن ایلام حمله کردند.

بابلی ها و ایلامی ها با هم متحد شدند به مقابله با آنها پرداختند که باعث تضعیف هر سه قوم شد.

حتی با وجود  حملات آشوریها, این شهر همچنان باقی ماند تا در دوره هخامنشیان مجددا به پایتخت ایران تبدیل شود

زمانی که ایلامیها در قدرت بودند مدت‌ها بود که تمدن بزرگ شهر سوخته و جیرفت کهن از بین رفته بودند.

سلسله صفویان

سلسله صفویان در زمان به قدرت رسیدن سلسله صفویان اوضاع ایران در هرج و مرج و نابسامانی پیش می رفت. در گوشه و

شاپور اول

نقش رستم و پیروزی شاپور اول بر والریان رومی شاپور اول که در کتیبه های به جای مانده از دوره ساسانی شاه پوهر خطاب

بدرالملوک

بدرالملوک همسر احمدشاه قاجار بود که حاصل ازدواج او با احمدشاه دختری بنام ایراندخت بود. همچنین او دختر ظهیرالسلطان

عضدالمک

عضدالمک - تصویری از نایب السلطنه در دوران احمدشاه قاجار(اولین) که بعد ها به عنوان رئیس ایل قاجار شناخته شد.