مرور رده

جمهوری اسلامی

بهرام نادری پور

محاکمه بهرام نادری پور معروف به تهرانی از برجسته ترین بازجوهای ساواک در زمان پهلوی 21 خرداد 1358

اشرف ربیعی

اشرف ربیعی همسر مسعود رجوی و یکی از اعضای شاخص سازمان مجاهدین خلق بود. اشرف ربیعی

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی زاده 1313 رفسنجان که در 19 دی ماه 1395 در تهران به علت عارضه قلبی گذشت. رفسنجانی در زندان قبل از انقلاب و…

عکس قدیمی از صادق قطب زاده

وزیر امور خارجه ایران و مدیر عامل صدا و سیما و عضو شورای انقلاب پس از انقلاب بعدها با اتهام توطئه علیه جمهوری اسلامی در 24 شهریور…

عکس رهبران جمهوری اسلامی ایران

سیّد روح‌الله مصطفوی موسوی خمینیبنیانگذار جمهوری اسلامی ایرانسالهای رهبری جمهوری اسلامی ایران1357/1368سید علی حسینی خامنه 2-رهبر کنونی جمهوری اسلامی…