مرور رده

اشرف پهلوی

اشرف پهلوی یا اشرف الملوک پهلوی که تا انقلاب 1357 با نام  والاحضرت شاه‌دُخت اشرف پهلوی خطاب می شد.

خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی شاه ایران

و دختر رضا پهلوی بنیانگذار حکومت پهلوی بود.

اشرف پهلوی در سال 1298 متولد شد و در سال 1394 درگذشت.

او در زمان خود دیپلمات، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد و از فعالان حقوق زنان در ایران در دوره پهلوی بود.

از اشرف پهلوی به عنوان یکی از افرادی نام برده می شود که در کودتای مرداد1332 نقش مهمی داشته است.