مرور رده

قاجار

نشان قاجار
نشان قاجار

سالهای فرمانروایی :
سال1174تا1304


بنیانگذار سلسله :
آقا محمدخان


آخرین پادشاه :
احمدشاه


سلسله های بعد و قبل :
افشاریان-*-پهلوی


سلسله قاجار در ایران به بی کفایتی شناخته میشوند و در سالهای حکمرانی این سلسله بر ایران-کشور دچار جنگهای متعددی شد و قسمتهایی از خاک ایران به فنا رفت در این مدت ایران دچار  مشکلات اقتصادی و نابسامانی های بسیاری شد


تعداد پادشاهان  :
7پادشاه


اتفاقات مهم:
قرارداد آخال
معاهده پاریس
معاهده گلستان
معاهده ترکمنچای
امتیازات و قراردادها
جنگ‌های ایران و روسیه


واحد پولی:
قران


دستاوردها:
اولین کارخانه‌های تولید انبوه، تولید الکتریسیته، چاپخانه، تلگراف، تلفن، چراغ برق، شهرسازی مدرن، راهسازی مدرن، خط آهن، سالن اپرا (که بعداً به سالن تعزیه تغییر کاربری داد)، مدارس فنی به روش مدرن (از جمله دارالفنون که به همت امیرکبیر بنیاد گردید)، و اعزام اولین گروه‌ها از دانشجویان ایرانی به اروپا جهت تحصیل در شاخه‌های پزشکی و مهندسی در زمان این سلسله صورت پذیرفت
از بین رفتن حکومت های اسلامی و در زیر سایه ی حکومت فدرالی قرار گرفتن انها
بازسازی ارتش و تجهیز انها با سلاحهای نوین
ایجاد جنبش مشروطه و برپایی مجلس

بدرالملوک

بدرالملوک همسر احمدشاه قاجار بود که حاصل ازدواج او با احمدشاه دختری بنام ایراندخت بود. همچنین او دختر ظهیرالسلطان

بیگم خانم

بیگم خانم بیگم خانم یا بیگم جان خانم دختر فتحعلی شاه قاجار و یکی از شاهزادگان قجری بود.

عضدالمک

عضدالمک - تصویری از نایب السلطنه در دوران احمدشاه قاجار(اولین) که بعد ها به عنوان رئیس ایل قاجار شناخته شد.

میرزا رضا کرمانی

تصویری از دوره قاجار مربوط به میرزا رضا کرمانی میرزا کسی بود که با اسلحه خود ناصرالدین شاه قاجار را کشت .

عصمت الدوله

در این صفحه تصاویری از عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار قرار داده می شود. عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه

محمدناصر صفا

محمدناصر صفا، معروف به به ظهیرالسلطان در سال ۱۲۵۷ شمسی در تهرانبه دنیا آمد و در ۱۳۳۸ شمسی در کرماندر گذشت.

ضیاء السلطان

ضیاء السلطان (امان الله خان ) یکی از اشراف ایرانی و سیاست‌مدار ایرانی در دوره مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد

منیرالسلطنه

منیرالسلطنه یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار بود. منیرالسطنه او که مادر کامران میرزا نایب السلطنه بود  و

مظفرالدین شاه قاجار

مظفرالدین شاه قاجار (زاده ۱۸۵۲، تهران، ایران - درگذشته ۹ ژانویه ۱۹۰۷، تهران)، حاکم ایرانی دوره قاجار بود که

عکسهای زنان قاجار

عکسهای زنان قاجار , بسیاری از فن‌آوری‌های جدید تحت حاکمیت نصیر الدین شاه (به سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶) پذیرفته شدند.