مرور رده

متن نوستالژیک

حمام رفتن قدیما

حمام رفتن قدیما شاید توی تشت اب حموم کردن دیگه برای همیشه به یه رویا تبدیل شده باشه اب داغیکه روی سر میریخت لیف و کیسه ای که میشدیم و معمولا دادمون…

بادبادک

امروز جمعه از همون اول صبحی ,دلم.با من نساخت ,,,انگار دنیا رو روی سرمآوار کردند ,,به اطرافم نگاه می کنم ,,هیچ دلیل خاصی هم نداره ,,من یا هرآدمی گاهی

ترانه های کودکی

ترانه های زیبای کودکی برای بچه های دیروز ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﯿﺎ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺭﺍﺳﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺍﻋﺠﺎﺯ