مرور رده

زمین لرزه های ایران

ایران کشوری است که روی کمربند زلزله قرار دارد به طوریکه 90 درصد از مساحت این کشور روی گسل ها قرار دارد.
ایران در طول تاریخ خود شاهد فاجعه های بزرگی از این دست بوده و زلزله جان بسیاری از مردم ایران را گرفته یا مجروح و خانه نشین کرده است یا بی خانمان
و عوارض آسیب های روحی بعد از زلزله سالیان سال مناطق زلزله زده را اذیت می کند.

نوع زمین ازگله

نوع زمین ازگله نوع زمین ازگله-مدل سازی اولیه لغزش دلالت بر حرکت لغزش از شمال به سمت جنوب، یعنی از محل کانون

زلزله 7/3 ریشتری ازگله

 زلزله 7/3 ریشتری ازگله زلزله کرمانشاه - زلزله ازگله یا زلزله سرپل ذهاب - زلزله غرب ایران ,شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان

زلزله بوئین زهرا 1341

زلزله بوئین زهرا زلزله بوئین زهرا سال1341 در 10 شهریور سال 1341 زلزله ای به قدرت 7/2 ریشتر بوئین زهرا را