مرور رده

کارتون دامبو

کارتن دامبو یکی ا کارتون های خاطره انگیز بچه های دهه 60 می باشد که مربوط به ماجرای فیلی است بنام دامبو که گوش های بزرگی دارد و پرواز می کند.