مرور رده

حنا دختری در مزرعه

کارتون حنا دختری در مزرعه در 50 قسمت در سال 1984 در ژاپن با نام اصلی:牧場の少女カトリ

ساخته شد  و داستان ان مربوط به دختری است که ناچارست که برای کار از خانواده و مادر خود جدا و در خانواده ای  دیگر کار کند کار او کمک در کشاورزی چوپانی خیاطی نگهداری از بچه .. یود

این داستان گرچه داستانی بود که در کشور فنلاند روای میشد اما هیچگاه در این کشور پخش نشده است

حنا کوشا سخت کوش و مقاوم بود و این  چیزهای بود که به بچه های دیروز و پریروز می اموخت

دانلود تیتراژ حنا دختری در مزرعه کلیک

حنا دختری در مزرعه/کارتونهای قدیمی