مرور رده

مجری قدیمی قبل از انقلاب

در این صفحه اطلاعاتی از مجریان قدیمی و گویندگان رادیو تلویزیون ملی ایران در قبل از انقلاب قرار خواهند گرفت.

احترام برومند

خانم احترام برومند احترام برومند با نام اصلی احترام اسادات برومند یزدی همسر زنده یاد داوود رشیدی و مادر لیلی

خانم مولود عاطفی

خانم مولود عاطفی خانم مولود عاطفی مولودعاطفی متولد 1307همدان -مجری برنامه کودک پیش از انقلاب بچه های

خانم ژاله کاظمی

خانم ژاله کاظمی خانم ژاله کاظمی(1322-1383)-مجری و دوبلور قبل و بعد انقلاب زنده یاد ژاله کاظمی

مریم ریاضی

مریم ریاضی مریم ریاضی مریم ریاضی مجری قبل و بعد از انقلاب مریمریاضی یکی از گویند گان مسلط قبل از انقلاب می

مجید وارث

مجید وارث مجید وارث مجید وارث گزارشگر و مجری ورزشی که در سال 1353 کار خود را به عنوان گزارشگر کشتی و

هوشنگ پورنگ

هوشنگ پورنگ هوشنگ پورنگ زنده یاد هوشنگ پورنگ متولد 1311 روزنامه نگار نویسنده و گزارشگر و مجری برنامه