مرور رده

سریال قدیمی

در این صفحه سریال های قدیمی پخش شده در طول دهه های 60  دهه70 و احتمالا برخی سریالهای قدیمی دهه 80 هم قرار خواهد گرفت.

اما احتمال دارد بسیاری از سریالها بصورت تک قسمتی یا چند قسمت در این صفحه قرار داده شود

هدف از این صفحه فقط خاطره سازی است.

الک کینگ Cedric Smith

الک کینگ Cedric Smith نقش در سریال قصه های جزیره:الک کینگ نام بازیگر اصلی الک کینگ در قصه های جزیره: سدری

جانت کینگ Lally Cadeau

جانت کینگ Lally Cadeau نام نقش در سریال قصه های جزیره:جانت کینگ جانت کینگ-للی کدو بچه های دیروز نام اصلی

هتل قصه های جزیره

هتل قصه های جزیره هتل قوهای سفید قصه های جزیره را به خاطر دارید دوستان من؟این هم دو تصویر از هتل قصه های جزیره

مدرسه قصه های جزیره

مدرسه قصه های جزیره گرچه به نظر میرسیدمدرسه قصه های جزیره سالهاست و از قبل آنجا بود است، اما از

روزگار جوانی (سریال)

سریال روزگار جوانی محصول سال 1377 به کارگردانی شاپور قریب و اصغر توکلی می باشد. این سریال برای شبکه تهران در