یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون سه کله پوک

کارتون سه کله پوک محصول 1970 تا 1990 بلغارستان است سه کله پوک کارتونی صامت است.

که در 11 قسمت تقریبا 7 دقیقه ای ساخته شده است.

کارتون سه کله پوک
کارتون سه کله پوک

ارسال یک پاسخ