بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

آقای هیولا(فیلم)

0

آقای هیولا(فیلم)

 نقاشی فرشید مثقالی

 فیلمبردار محمود نصیری

 صدابردار هرایر.

محصول : تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

. چکیده: مردی با ماشینش همه چیز را می بلعد و قصد نابودی طبیعت را دارد که پسر بچه کوچکی که توسط ماشین بلعیده شده بود، ماشین را از بین میبرد

ارسال یک پاسخ