بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

آقای tv در سال 3000 (فیلم)

0

آقای tv در سال 3000 (فیلم)

چکیده: فیلم درباره یک آدم فضایی است که ماجراهای مختلفی برایش بوجود میآید

 1.فیلمهای کارتونی – برنامه کودک قدیمی

ارسال یک پاسخ