ابرقدرت، خودکشی، لقمه گلوگیر، بشردوستی (فیلم)

0

ابرقدرت، خودکشی، لقمه گلوگیر، بشردوستی (فیلم)

 .- تهران: صداوسیما، 1359

چکیده: فیلم بصورت انیمیشناست که هرچهارعنوان فیلم مربوط به جهانخواری عموسام میباشد

 1.فیلمهای کارتونی – ایران. ۲. برنامه کودک قدیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.