اتل متل بهار آمد (سرود)-گیتی فر شفائی

اتل متل بهار آمد (سرود)

 تهیه کننده گیتی فر شفائی

کارگردان

 نقاش انیمیشن

فیلمبردارانیمیشن .

محصول تهران: صداوسیما، شبکه 1 ،گروه کودک، 1373

چکیده: سرودی در مورد بهار

 1.فیلمهای کارتونی – ایران. ۲.شعر کودکان. 3- برنامه کودک قدیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.