اتل متل بهار شد (سرود)

0

اتل متل بهار شد (سرود)

تهیه کننده گیتی فر شفائی

کارگردان

محصول:تهران: صداوسیما، شبکه 1 ،گروه کودک، 1373

چکیده: سرودی در مورد بهار

 1.فیلمهای کارتونی – ایران. ۲.شعر کودکان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.