یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اتل متل دریاچه اردک داره (سرود)

اتل متل دریاچه اردک داره (سرود)

تهیه کننده گیتی فر شفائی

کارگردان : فاطمه کریمی

 فیلمبردارانیمیشن نازنین رابط.

محصول: تهران: صداوسیما، شبکه 1 ،گروه کودک، 1373

چکیده: سرودی در مورد دریاچه

 1.فیلمهای کارتونی – ایران. ۲.شعر کودکان. 3- برنامه کودک قدیمی

ارسال یک پاسخ