یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

احمدشاه قاجار

احمد شاه قاجار هفتمین پادشاه  قاجار و همچنین آخرین پادشاه این سلسله بود
که در درسال 1275 خورشیدی بدنیا امد و در سال 1308 شمسی در پاریس در گذشت.

احمد شاه در کودکی و پلنگ شکار شده در آن روزگار تصویر حدود 1900 میلادی می باشد.

احمدشاه قاجار.jpg

ارسال یک پاسخ