یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

احمدشاه قاجار

احمد شاه قاجار هفتمین پادشاه  قاجار و همچنین آخرین پادشاه این سلسله بود
که در درسال 1275 خورشیدی بدنیا امد و در سال 1308 شمسی در پاریس در گذشت.

مراسم ازدواج احمدشاه قاجار با دختر یکی از  سران ایل قاجار در اردیبهشت ماه سال 1292

احمد شاه قاجار.jpg

ارسال یک پاسخ