یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

احمد شاه قاجار – در کاخ مرمر

احمد شاه قاجار هفتمین پادشاه  قاجار و همچنین آخرین پادشاه این سلسله بود
که در درسال 1275 خورشیدی بدنیا امد و در سال 1308 شمسی در پاریس در گذشت.در این تصویر احمد شاه قاجار را در کاخ مرمر مشاهده میفرمایید

احمدشاه قاجار.jpg

ارسال یک پاسخ