بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

احمد شاه قاجار در کودکی

0

شخص نشسته روی منبر حاج سید غلامحسین مجد مجابی-کودک ایستاده جلوی منبر
احمد شاه قاجار -دو نفر در طرفین کودک محافظین شاهزاده میباشند-این عکس در
سال1319 قمری در یکی از تکیه های دولتی گرفته شده

http://s8.picofile.com/file/8295606350/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1_7_.jpg

ارسال یک پاسخ