ادبی بچه های دیروز کاش میشد:

رده: ادبی بچه های دیروز


کاش
میشدبچگی را زنده کرد، کودکی شدکودکانه گریه کرد، شعرقهرقهرتا قیامت
راسرود آن قیامت که دمی بیشتر نبود، فاصله باکودکیهامان چه کرد؟
کاش میشدبچگانه گریه کرد…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.