بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

ادبی بچه های دیروز کاش میشد:

0

رده: ادبی بچه های دیروز


کاش
میشدبچگی را زنده کرد، کودکی شدکودکانه گریه کرد، شعرقهرقهرتا قیامت
راسرود آن قیامت که دمی بیشتر نبود، فاصله باکودکیهامان چه کرد؟
کاش میشدبچگانه گریه کرد…
ادبی بچه های دیروز کاش میشد: عکس
ارسال یک پاسخ