یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اسیاب دستی قدیمی

رده:نوستالوژی


اسیاب دستی قدیمی که تو مشت مشت گندم و… موردنظر رو تو اون سوراخ میریختن و بوسیله ای دسته روی سنگ سنگ و اسیاب رو میچرخوندند و اسیاب میکردند

اسیاب قدیمی

ارسال یک پاسخ