یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اصفهان سال 1354 و دو توریست که با چادر عکس گرفتند

ارسال یک پاسخ