الهام صالحی

0

خانم الهام صالحی گوینده بخش خبر اول سیما در دهه60/70بودندخانم الهام صالحی گوینده قدیمی خبر شبکه یک سیما

مریم صالحی مجری قدیمی
الهام صالحی

مجری قدیمی اخبار شبکه یک سیما خانم الهام صالحی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.