امیر عباس هویدا

0
   دوم  -محمدرضا شاه پهلوی که سیزده سال  پست نخست وزیری ایران را بر عهده داشت. او بعد از انقلاب دستگیر شد و با حکم صادق خلخالی حاکم شرع  تیرباران شد.

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.