یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال1287

ارسال یک پاسخ