یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی زاده 1313 رفسنجان  که در 19 دی ماه 1395 در تهران به علت عارضه قلبی  گذشت.

هاشمی دو دوره ریاست جمهوری ایران را  بصورت متوالی بر عهده داشته است(68 تا 76)

در تمام دوره های مجلس خبرگان نماینده تهران بوده است و از سال 1386 تا 1390 ریاست این مجمع را برعهده داشته است. که دومین رئیس این مجمع بود.

اولین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از سال 1359 تا 1368

نمایندگی رهبر در دوران  جنگ ایران و عراق در جبهه های جنگ

ریاست هیئت موسس دانشگاه ازاد را برعهده داشته است.

.بچه های دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی-اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی دبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام-بچه های پریروز رفسنجان قدیمی قبل انقلاب


بچه های دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی-اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی دبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام-بچه های پریروز رفسنجان قدیمی قبل انقلاب


بچه های دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی-اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی دبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام-بچه های پریروز رفسنجان قدیمی قبل انقلاب


بچه های دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی-اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی دبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام-بچه های پریروز رفسنجان قدیمی قبل انقلاب


بچه های دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی-اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی دبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام-بچه های پریروز رفسنجان قدیمی قبل انقلاببچه های دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی-اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی دبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام-بچه های پریروز رفسنجان قدیمی قبل انقلاب

ارسال یک پاسخ