ایران قدیم سال ۵۸

0

تصویری از ایران قدیم در تابستان سال ۱۳۵۸ 

تصویری از شلیک بسوی تصاویر شاه و فرح در خیابان ..مسابقه و سرگرمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.