یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

ایستگاه پمپ نفت شاهرود در سال1350شمسی

ارسال یک پاسخ