یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بانک شاهی-بانک های قدیمی ایران

رده:بانک های قدیمی ایران


بانک شاهی-بانک های قدیمی ایران

بانک شاهی ایران

ساختمان بانک شاهی در میدان توپخانه تهران(این ساختمان هم اکنون جزو املاک بانک تجارت محسوب میشود

ساختمان بانک شاهی در میدان توپخانه تهران(این ساختمان هم اکنون جزو املاک بانک تجارت محسوب میشود
تاسیس بانک شاهی 1889 میلادی
بانی و موسس ملکه بریتانیا
دروه تاسیس بانک شاهی قاجار و در دوره ناصری
امتیازات داده شده برا یتاسیس بانک شاهی به بریتانیا از سوی ناصرالدین شاه قاجار
1-تاسیس بانک شاهی
2-(حق انتشار انحصاری اسکناس)انتشار اولین اسکناس بانکی ایران

قرارداد 60ساله بود

سرانجام بانک شاهی و امتیازات داده شده بعد از انقراص سلسه قاجار و روی کار امدن رضاخان و تاسیس حکومت پهلوی امتیاز حق انحصاری نشر اسکناس از  سوی دولت ایران بمبلغ 2000لیره خریداری و به بانک ملی ایران داده شد
اسکناس چاپ شده در بانک شاهی ایران در دوره قاجار اسکناس چاپ شده در بانک شاهی ایران در دوره قاجار
ارسال یک پاسخ