بانک های قدیمی تهران

0

در این قسمت تصاویری از بانک های قدیمی در ایران قرار داده می شود.

بانک ملی سبزه میدان تهران در سال

تهران قدیم بانک ملی قدیم
بانک ملی سبزه میدان تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.