یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بانک پارس و شکل گیری بانک ملت

رده:بانک های قدیمی ایران
بانک پارس و شکل گیری بانک ملت

بانک پارس آرم بانک پارس
سال تاسیس بانک پارس 1331
فعالیت بانک پارس 1331-1359
نوع سهام بانک پارس از سال 1331 تا سال 1349 بصورت سهام عام 
 از سال 1349 تا 1359 بصورت سهام خاص فعالیت می کرد
توضیحات ادغام بانک پارس
تاسیس بانک ملت

آرم بانک ملت
بعد از پیروزی انقلاب 1359 و ملی شدن بانکهای کشور توسط شورای  انقلاب بانکهای زیر با هم ادغام و در مجموع بانک ملت  بوجود آمد
  • بانک پارس
  • بانک عمران
  • بانک فرهنگیان
  • بانک داریوش
  • بانک تهران
  • بانک تجارت خارجی
  • بانک بین‌الملل ایران
  • بانک ایران و عرب
  • بانک اعتبارات تعاونی و توزیع
  • بانک بیمه ایران

ارسال یک پاسخ