یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بمناسبت روز پدر

کسی که پدر پشت سرش باشه قدرتمند ترین ادم رو زمینه

بچه های دیروز” />سخنان  استاد دانشمند در مورد پدر و ارزش و جایگاه پدران
دانشمند بمناسبت روز پدر
یعنی بابای ادم تو کما باشه /تو کما – گوشه بیمارستان افتاده
باشه-امابااااااااااااااااشه-بابا ادما تو کمااااااااااااااااااااااااا
باشه اما باشه-یه نفسی بزنه کافیههههه

کسی که پدر پشت سرش باشه قدرتمند ترین ادم رو زمینه

دانلود از این قسمت


ارسال یک پاسخ