یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بوی نفت

بوی نفت – مقاله ای نوستالژیک از سایت بچه های دیروز ایران

بوی نفت برای بسیاری از ما بچه های دهه های 60 و دهه50 و ماقبل پر از خاطره است. شاید با بوی نفت یاد روزهایی و کسانی بیفتیم که دیگر در بین ما حاضر نیستند. و از بین رفته اند.

نفت و بوی آن شاید برای بسیاری از ما یاد آور روزها و شب های سرد زمستانی دهه 60 و ماقبل آن باشد.

شب هایی که برای فرار از سرمایی که تا مغز استخوان می رفت باید. بخاری یا علاءالدین را نفت می کردیم. و در کنار آتش گرما بخش آن روزگار می گذراندیم.

بوی نفت شاید یاد آور شب های طولانی زمستان آن سال ها باشد که به شب نشینی می رفتیم و در کنار بخاری و علاءالدین دور هم جمع می شدیم.

نفت و بوی آن شاید یاد آور روزهایی باشد که غروب که از مدرسه یا جایی بر می گشتیم. و مادر سماور نفتی را روشن می کرد و بوی نفت و دود کبریت باهم قاطی می شد .

یادآور روزهایی که با دست یخ زده سعی در روشن کردن فتیله علاءالدین در دهه60 و 70 با کبریت بی خطر می کردیم.

و روزهایی که نفت می آوردند. خیلی جاها بشکه های نفت داشتند یا تانکرهای بزرگ و کوچک نفت. و پیت های نفتی.

احتمال داشت آنرا چرخی می آورد یا به وسیله خودرو مجهز به تانکر کوچک

بوی نفت احتمالا ما را یاد خواهر و برادر و پدر می انداخت که بعد از آوردن نفت مجبور می شدند آنرا داخل بشکه یا تانکر نفت بریزند موقع نیاز با پمپ های پلاستیکی که اسم آنرا یادم رفته و قیف آنرا داخل دبه یا پیت مخصوص بریزند و بعدها در بخاری و علاءالدین و.. بریزند.

بوی نفت شاید یادآور تقلب بزرگ بسیاری از ما باشد- کپی کردن یک نقاشی بر روی کاغذ سفید علاوه بر کاربن برای ما بچه های یروز دهه 60/70 راه دیگری داشت البته با بوی بد نفت هم همراه بود.

کافی بود کاغذی چیزی داخل ظرف نفت فرو کرده و روی کاغذ سفید می مالیدیم بعد که کاغذ حالتی شیشه ای پیدا می کرد آنرا روی کتاب و طرح مورد نظر می گذاشتند و تصویر زیر روشن و پیدا می شد و با خودکار آن طرح را کپی می کردیم.

البته هم کاغذ بوی نفت می گرفت همه کتاب یا نقاشی زیرین.

بچه های دیروز صبح ها در خواب ناز چند بار با بوی نفت و کبریت و صدای روشن کردن آن بیدار شده اید و آماده رفتن به مدرسه شده اید؟

شاید هم نفت و بوی آن شما را یاد آزمایش علوم تجربی بندازد که آب و چای را قاطی می کردیم در یک لیوان اما هیچ وقت آن دو با هم قاطی نمی شدند و این یک آزمایش برای علوم بود.

شاید هم آن دست از بچه های دیروزی باشید که آن زمان را دوست ندارید و بگید بهتر که رفت آن روزگار

شاید هم مثل من یاد روزهای مدرسه قدیم بیفتید .. روزگاری که مدارس اکثرا با نفت کار می کردند. افراد پر رو کلاس شیر نفت را تا آخر باز می کردند و بخاری گر می گرفت.

شاید هم زنگ ؟آخر .. زمانی که ساعت حدود 5 عصر وقتی شیفت ظهر بودیم بوی نفت که به وسیله آن کف سالن ضدعفونی می شد.

با آمدن بوی نفت متوجه می شدیم که ساعت پایانی کلاس است و به زودی زنگ کلاس به فشار در می آید و احساس راحتی به ما دست می داد.

ارسال یک پاسخ