یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بچه های دیروز؟این بازیو یادتونه؟

رده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50


رده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50رده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50-ادامس یاسمینرده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50-ادامس قدیمی1996

رده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50-ادامس قدیمی شکوزیبارده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50

رده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50-ادامس قدیمی اچینرده:عکس ادامسهای قدیمی دهه60و50

این عکسها  را در سایز بزرگتر در ادامه مطلب ببینید

بعد از ذخیره عکسها در کامپیوتر به اندازه واقعی خود بر میگردند


عکس های قدیمی- ادامسهای قدیمی-بچه های پریروز- بچه های دیروز– ادامس قدیمی یاسمین- ادامس قدیمی  شکوزیبا ادامس قدیمی اچین نوستالوزی دهه70-60

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید …]

ارسال یک پاسخ