یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بچه های دیروز :کارتون سفر به آفریقا

رده:کارتونهای قدیمی و خاطره انگیز


سفر به آفریقا
 بچه های دیروز :کارتون سفر به آفریقا
سفر به آفریقا مربوط به کارتونی است که دهه70 از شبکه یک گروه کودک و نوجوان پخش میشد
سندی مورسی و خواهرش برای تحقیق به افریقا می روند که در انجا دشمن خانوادگی انها ذرذسرهایی برای انهابوجود می اورد
 بچه های دیروز :کارتون سفر به آفریقا

این کارتون52قسمت داشت که26قسمت برای تلویزیون ما دوبله شد و مدت زمان هر قسمت ان26دقیقه بود
سفر به افریقا محصول مشترک  فرانسه و ژاپن می باشد

 بچه های دیروز :کارتون سفر به آفریقا

 بچه های دیروز :کارتون سفر به آفریقا

 بچه های دیروز :کارتون سفر به آفریقا

ارسال یک پاسخ