بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

بچه های مدرسه والت

0

بچه های مدرسه والت با دوبله مهوش افشاری مینو غزنوی زهرا آقا رضا فریبا شاهین مقدم – مهین برزوییآزیتا یاراحمدی

ارسال یک پاسخ