تابستان قدیم

تابستان قدیم – کوچه ها پر بود از سرو صدای بچه ها

بچه ها که از دست مدرسه راحت شده بودند اگر کاری نداشتند یا تجدید نشده بودند.

غیر از فوتبال و بازی های دیگری که مرسوم بود فوتبال دستی میکردند.

تابستان بچه های دیروز
تابستان قدیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.