یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تابوت ناصرالدین شاه

تابوت ناصرالدین <a href="https://bdirooz.ir/tag/%d8%b4%d8%a7%d9%87/" class="st_tag internal_tag" rel="tag noopener noreferrer" title="Posts tagged with شاه" data-wpel-link="internal">شاه</a>بچه های دیروز/بچه های پریروز” property=”og:site_name” />


تابوت ناصرالدین شاه قاجار.JPG
تابوت ناصرالدین شاه در کاخ-دوازده اردیبهشت1257
ارسال یک پاسخ