یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تاریخچه پلیس در ایران

رده:تاریخچه ها


برگرفته شده از:سایت پلیس


تاریخچه پلیس در ایران

تاریخچه پلیس در ایران عکس

این کشور در بیش از دو
هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتى
گسترده امپراطورى مى باشد. از آنجا که هر حکومتى نیازمند به نظم و امنیت
مى‌باشد در نتیجه کشور ما انواع سیستمهاى ایجاد نظم و امنیت را در طى تاریخ
مورد آزمایش قرار داده است.

 اما
سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلى یعنى سازمان پلیس در ایران به حدود
یکصد سال پیش مربوط مى‌‌باشد. شاه قاجار ناصرالدین شاه در سفرهاى سه گانه
خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار
بلژیکى به نام کنت دو بینو اولین سیستم پلیسى جدید را در ایران پایه گذارى
نمود. این پلیس در طى یکصد سال گذشته و تا پیروزى انقلاب اسلامى در بهمن
سال 1357 از فراز و نشیبهاى متفاوت برخوردار بوده است.
پلیس ایران براى مدتهاى طولانى از دو قسمت مهم پلیس شهرى و ژاندارمرى ( مرزى و روستایى ) تشکیل شده بوده،
کمیته انقلاب اسلامى نیز به عنوان یکى از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت داخلى
و دفاع از ارزشهاى انقلاب در داخل کشور در بعد از پیروزى انقلاب به این
مجموعه افزوده شد. کثرت نیروهاى پلیس در بعد از انقلاب و ضرورتهاى ادغام
این نیروها باعث شد تا در سال 1370 با تصمیم مجلس شوراى اسلامى این سه نیرو
در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید. براساس قانون جدید، پلیس
ایران جزیى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از رهبرى معظم انقلاب قرار دارد.
پلیس
جدید ایران در سه بخش تقریباً مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان
عقیدتى سیاسى تشکیل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقریباً در
ساختار سیستم پلیس کلیه کشورهاى جهان مشترک مى باشد. اما وجود سازمان
عقیدتى سیاسى از ویژگیهاى سیستم پلیس ایران محسوب مى‌گردد. این سازمان موظف
است تا در بعد اعتقادی، سیاسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزشهاى انقلاب و
ایجاد روحیه دیندارى و اخلاق متناسب با تعلیم دین اسلام که حفظ حرمت
انسانها از جمله اصول اساسى است اقدام نماید.

  پلیس در مقاطع مختلف

دوره آریایى‌ها: شهریار ریش سفیدان و پیران

دوره مادها: واسطه

دوره هخامنشیان: خشترپاون، شهربان، نگهبان، کاراون، ارک پات، ارکبند، بازرسان شاهی، استخبارات

دوره سلوکى‌ها: به سبک دوره هخامنشیان

دوره اشکانیان: سازمان پولیس

دوره ساسانیان: شهریک، دیهیک، کوئپان، دیوان حراس، نیزه‌داران

دوره اسلام: محتسب،
شرطه، شحنه، معاون، متوالیالشرطه، صاحب‌الجسر، امرالجسر(امرالجسرین)،
درابون، عامله الشرطه، والى الحرب، عسس، عسش‌باشی، حاکم، حافظ،
صاحب‌المدینه، صاحب‌اللیل، طواف‌اللیل، احداث

دوره افشاریه: داروغه، کدخدا، سرهنگ، خلیفه، نواب، پاسبان

دوره زندیه: داروغه،‌کلانتر، محتسب، نقیب، میرشب، گزمه

دوره صفوی: دیوان بیگى داروغه، میرشب گزمه، شبگرد، پاکار، کشیکچیان دربندها، محتسب‌الممالک، کلانتر، اداره‌احداث

دوره قاجاریه: نسقچی، فراشباشی، ده‌باشی، پنجاه‌باشی، یوزباشی، میرغضب (ماموراعدام)، گزمه، میرشب ‌شبگرد، داروغه، کلانتر

ارسال یک پاسخ