بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

تبلیغ برنامه کودک‌قدیمی،توپ طلایی

0

تبلیغ برنامه کودک‌قدیمی،توپ طلایی – نماشا

بچه های دیروز” />توپ طلایی

ارسال یک پاسخ