یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تخت جمشید در زمان قاجار

تخت جمشید در زمان قاجار


http://s4.picofile.com/file/8166760734/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.PNG

تخت جمشید در زمان قاجار


http://s5.picofile.com/file/8166760684/Persepolis_Iran1920.jpg


http://s4.picofile.com/file/8166760642/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png


http://s4.picofile.com/file/8166761100/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png

تخت جمشید در زمان قاجار


http://s4.picofile.com/file/8166760950/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png

تخت جمشید در زمان قاجار


http://s5.picofile.com/file/8166760842/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png
تخت جمشید در زمان قاجار


http://s4.picofile.com/file/8166761784/Persepolis_in_Qajar_era_c_19021281.png
تخت جمشید در زمان قاجار 1281


http://s5.picofile.com/file/8166761626/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png
تخت جمشید در زمان قاجار 1281


http://s5.picofile.com/file/8166761434/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png
http://s5.picofile.com/file/8166761434/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png
http://s5.picofile.com/file/8166761434/Persepolis_in_Qajar_era_c_1902_1281.png

تخت جمشید در زمان قاجار


ارسال یک پاسخ