یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

ترازوی قدیمی

ترازو قدیمی.JPG

اون
زمونا این ترازو ها زیاد پیدا میشد هر چه به امروزه روز نزدیک میشدیم این
ترازو ها کمو کمتر دیده میشد مگه دست دست فروشها و نمکی ها

ارسال یک پاسخ