یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تصاویری از فلک کردن در دوره قاجار در مکتب خانه

فلک کردن در یکی از مکتب های دوران قاجار

مکتب خانه قدیمی 


نظرات این پست بعلت اینکه با یک
آی پی مشترک(یک نوع کامپیوتر)به اسمهای مختلف با متن های مختلف به تعداد
زیاد ارسال شده است  مسدود و ارسال نظر میسر نمی باشد و تمام نظرات مذکور
حذف شدند

ارسال یک پاسخ